หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ “การเตรียมตัวสู่ตลาดแรงงานระดับนานาชาติ” รุ่นที่ 12 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ “การเตรียมตัวสู่ตลาดแรงงานระดับนานาชาติ” รุ่นที่ 12 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-05-29 12:25:35

ลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ “การเตรียมตัวสู่ตลาดแรงงานระดับนานาชาติ” รุ่นที่ 12 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

รอบเดือน มิถุนายน 2566 อบรมวันที่ 3, 4, 5, 10 และ 11 มิถุนายน 2566
เริ่มเปิดลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 - 2 มิถุนายน 2566
ลิงก์ลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
https://ssruli.ssru.ac.th/langilpc2-stutraining/