หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ประกาศขอความร่วมมือนักเรียน/นักศึกษา ย้ายข้อมูลบน Google Workspace
ประกาศขอความร่วมมือนักเรียน/นักศึกษา ย้ายข้อมูลบน Google Workspace

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-06-09 10:24:56

ประกาศขอความร่วมมือนักเรียน/นักศึกษา ย้ายข้อมูลบน Google Workspace

*** ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ***

*** ตามที่ Google ได้ปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบน Google Workspace ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ใช้งานที่ใช้บริการ @ssru.ac.th ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของทาง Google ทางมหาวิทยาลัยจึงขอจัดสรรการให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน

นักเรียน/นักศึกษา บัญชีละไม่เกิน 15 GB

*** สามารถตรวจสอบขนาดพื้นที่การใช้งานได้ที่ https://drive.google.com/settings/storage