หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดให้บัณฑิตแจ้งเปลี่ยนคำนำหน้าขานนาม ตั้งแต่บัดนี้ - 11 ส.ค.2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดให้บัณฑิตแจ้งเปลี่ยนคำนำหน้าขานนาม ตั้งแต่บัดนี้ - 11 ส.ค.2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-06-21 13:48:23

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดให้บริการบัณฑิตที่มีความประสงค์เปลี่ยนคำนำหน้าขานนาม ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ขอให้ติดต่อเขียนใบคำร้อง พร้อมเตรียมสำเนาเอกสารคำสั่งการแต่งตั้งชั้นยศ ได้ที่ชั้น 3 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ให้บริการวันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  โทร.021601355