หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดจองรอบสอบ ICT เดือน มิถุนายน 2566
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดจองรอบสอบ ICT เดือน มิถุนายน 2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-06-21 13:50:44

รอบสอบ ICT เดือน มิถุนายน 2566

เปิดจองรอบสอบวันแรก 12 มิถุนายน 2566

รายละเอียดเพิ่มเติมสอบ ICT คลิ๊ก

*** http://ict.ssru.ac.th/

สถานที่สอบ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Training Room สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 31 ชั้น 2

ข้อห้าม : ไม่อนุญาตให้นักศึกษา นำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ เช่น นาฬิกา smart watch ที่สามารถส่ง sms ได้ โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์