หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-06-21 13:54:52

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (เฉพาะห้องเรียนกรุงเทพ)

*** ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2566  

*** เวลา 09.00 – 12.00 น.  

*** ชั้น 4 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

+ หมายเหตุ เนื่องจากสถานที่มีพื้นที่มีจำกัด จึงขอจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมตามที่ลงทะเบียน

+ สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/Ga1rkZE4DPKkwwFu7

+ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทร 02-160-1355