หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดกิจกรรม “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2566 ”
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดกิจกรรม “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2566 ”

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-07-14 08:51:11

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดกิจกรรม “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2566 ” วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ ห้อง 4701 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา