หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ตารางอบรมการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง "Free Enrollment" นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตารางอบรมการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง "Free Enrollment" นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-07-14 08:51:11

แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วันที่ 4-6 ก.ค. 66 อบรมลงทะเบียนเรียน (ทุกคนต้องเข้าร่วม)

*อบรมปรับพื้นฐาน วันและเวลา ขึ้นอยู่กับสาขาวิชา ขอให้นักศึกษาสอบถามในไลน์สาขาวิชา