หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ปฏิทินการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง "Free Enrollment" นักศึกษาทุกชั้นปีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปฏิทินการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง "Free Enrollment" นักศึกษาทุกชั้นปีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-06-21 14:09:51

การลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ที่เว็บไซต์ https://reg.ssru.ac.th