หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2566
สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-06-29 13:42:24

สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 9:00 - 9:30น. ณ ห้อง 4735 อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา