หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > สาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชั่นสามิติคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการปรับพื้นฐานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชั่นสามิติคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการปรับพื้นฐานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-06-29 13:44:22

Exhibition Design and 3D Animation, Faculty of Industrial Technology Organized a basic adjustment project for first-year students