หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ตารางกิจกรรมรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ตารางกิจกรรมรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-08-04 11:46:41

ตารางกิจกรรมรายวิชาศึกษาทั่วไป

Click : https://gen-ed.ssru.ac.th/page/timetable1-66

เข้าระบบการจัดการเรียนรู้ได้ที่

Click : https://flexspace.ssru.ac.th/

อ่านคู่มือแนะนำการใช้งานได้ที่

Click : https://cutt.ly/flexspace_manual