หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 ที่สนใจจัดตั้งชมรมนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566
ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 ที่สนใจจัดตั้งชมรมนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-07-14 09:39:50

ขอเชิญนักศึกษา ชั้นปีที่ 2-3 ที่สนใจจัดตั้งชมรมนักศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2566 ทั้งแบบจัดตั้งต่อเนื่อง

จากปีการศึกษาที่ผ่านมา และ จัดตั้งใหม่

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียด ต่างๆ

คลิก https://drive.google.com/

ตั้งแต่วันนี้ จงถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2566