หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ขอเชิญผู้เชี่ยวชาญอาสาเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในกิจกรรม Round Table Forum (RTF) กิจกรรมในงาน Nova BUILD EXPO 2023 l 13-15 Sep l BITEC
ขอเชิญผู้เชี่ยวชาญอาสาเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในกิจกรรม Round Table Forum (RTF) กิจกรรมในงาน Nova BUILD EXPO 2023 l 13-15 Sep l BITEC

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-07-21 14:31:13

ขอเชิญผู้เชี่ยวชาญอาสาเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในกิจกรรม Round Table Forum (RTF)  กิจกรรมในงาน Nova BUILD EXPO 2023 l 13-15 Sep l BITEC

เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อช่วยพัฒนาสังคมและชุมชนให้น่าอยู่ เสริมสร้างความยั่งยืนและรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยแนวความคิดสร้างสรรค์

เวทีนี้จะเป็นทางออกที่สำคัญของชุมชนต่างๆทั่วประเทศ และเราต้องการปลูกความคิดดีๆให้ผู้นำ/ผู้บริหารชุมชน รวมถึงคนรุ่นใหม่ให้ช่วยกันสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ประเทศไทยดีขึ้นด้วยชุดความคิดทีผลิตจากห้อง RTF ทุกๆห้องด้วย

คุณสมบัติ

- Invitation Only

- อาจารย์มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา

- กรรมการและตัวแทนสมาคมฯต่างๆ

รับจำกัดเพียง 9 ท่านต่อ session ลงทะเบียนได้แล้วที่

https://forms.gle/dWHJH34TtV7MYbXt9

หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติมสามารถส่งเข้ามาที่ email: admin@novabuildexpo.com