หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > กิจกรรม Round Table Forum (RTF) กิจกรรมในงาน Nova BUILD EXPO 2023 l 13-15 Sep l BITEC
กิจกรรม Round Table Forum (RTF) กิจกรรมในงาน Nova BUILD EXPO 2023 l 13-15 Sep l BITEC

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-07-21 14:33:35

เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อช่วยพัฒนาสังคมและชุมชนให้น่าอยู่ เสริมสร้างความยั่งยืนและรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยแนวความคิดสร้างสรรค์

เวทีนี้จะเป็นทางออกที่สำคัญของชุมชนต่างๆทั่วประเทศ และเราต้องการปลูกความคิดดีๆให้ผู้นำ/ผู้บริหารชุมชน รวมถึงคนรุ่นใหม่ให้ช่วยกันสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ประเทศไทยดีขึ้น