หน้าหลัก > ประกาศ > รับสมัคร > ประชาสัมพันธ์ รับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่สาธารณรัฐเบลารุส
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่สาธารณรัฐเบลารุส

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-10-16 15:18:09

ด้วยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเบลารุสประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งมีอานาเขตครอบคลุมประเทศไทย ได้แจ้งการรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเพื่อไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐเบลาลุส โดยใช้ภาษารัสเซียในการเรียนการสอน

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.studyinby.com/en/ หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ Mr. Aleh Holubeu ที่ปรึกษาอวุโส  สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเบลารุสประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม หมายเลขโทรศัพท์ +๘๔๙๐ ๕๐๕ ๔๓๒๑ อีเมล: vn.trade@mfa.gov.by