หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > การยกเลิกรายวิชา ประเมินอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ที่ reg.ssru.ac.th
การยกเลิกรายวิชา ประเมินอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ที่ reg.ssru.ac.th

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-10-16 15:25:53

การยกเลิกรายวิชา ประเมินอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา

ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ที่ reg.ssru.ac.th