หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > กลุ่มไลน์ตามสาขาวิชาต่างๆ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กลุ่มไลน์ตามสาขาวิชาต่างๆ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-10-27 10:06:34

นักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาต่อคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรีภาคปกติประจำปีการศึกษา 2567  สามารถเข้ากลุ่มไลน์ตามสาขาที่ตนเองสมัครไว้ได้เลย