หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > เปิดจองคิวถ่ายภาพเพื่อยื่นขอสำเร็จการศึกษา 2/2566
เปิดจองคิวถ่ายภาพเพื่อยื่นขอสำเร็จการศึกษา 2/2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-11-13 11:18:52

เปิดจองคิวถ่ายภาพเพื่อยื่นขอสำเร็จการศึกษา 2/2566 รบกวนนักศึกษาส่งตัวแทนสาขาวิชาติดต่อจองคิวถ่ายภาพเพื่อยื่นขอสำเร็จการศึกษา ตั้งแต่วันนี้ถึง 10 พฤศจิกายน 2566 (เฉพาะ กทม.)

>>> เริ่มถ่ายภาพตั้งแต่ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 - 17 พฤศจิกายน 2566 (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์)ผ่าน ID LINE: @502ewnbl หรือ สแกน QR code

กรณีนักศึกษาไม่สะดวกในวันดังกล่าว สามารถถ่ายภาพจากร้านถ่ายภาพทั้วไปนอกจากร้านในมหาวิทยาลัยได้

พร้อมส่งไฟล์ภาพพร้อมสลิปการชำระเงินได้ที่อีเมล์ multimedia@ssru.ac.th

1. ส่งไฟล์ภาพชุดทั่วไปให้กับฝ่ายธุรกิจมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาที่อีเมล์ multimedia@ssru.ac.th      โดยระบุข้อความตามตัวอย่าง

          1.1 ชำระเงิน 120 บาทจะได้ภาพ 1.5 นิ้ว จำนวน 1 โหล (เดินทางมารับที่มหาวิทยาลัย) หรือ

          1.2 ชำระเงิน 180 บาทจะได้ภาพ 1.5 นิ้ว จำนวน 1 โหล (ภาพจะถูกจัดส่งไปที่บ้าน โดยระบุชื่อ                      เบอร์โทร ที่อยู่ ในการจัดส่งให้ชัดเจน)

2. ส่งไฟล์ภาพชุดครุยให้กับฝ่ายธุรกิจมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาที่อีเมล์ multimedia@ssru.ac.th

    โดยระบุข้อมูลตามตัวอย่าง

          2.1 ชำระเงิน 80 บาท

>>> บัญชีธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี "ร้านสวนสุนันทาโฟโต้" สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่บัญชี 074-7-90240-1