หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > SSRU Open house 2023
SSRU Open house 2023

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-11-27 09:50:17

วันที่ 21 – 22 พฤศจิกายนนี้ ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ

ลงทะเบียนได้แล้วที่  https://forms.gle/qXjyPLJ3xipg77897