หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > "SSRU Monday Market" ตลาดนัดสินค้าสำหรับนักศึกษา
"SSRU Monday Market" ตลาดนัดสินค้าสำหรับนักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-11-13 11:30:44

เปิดตลาดทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ เริ่ม 18 ธันวาคม 2566

เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา