หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4/2566
ลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4/2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-01-05 11:24:33

การลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4/2566 สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป ที่ reg.ssru.ac.th