หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > นักศึกษาที่กู้ยืม กองทุน กยศ. ขอให้ตรวจสอบจำนวนเงินที่จะต้องชำระส่วนต่างค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566
นักศึกษาที่กู้ยืม กองทุน กยศ. ขอให้ตรวจสอบจำนวนเงินที่จะต้องชำระส่วนต่างค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-01-05 11:37:21

เริ่มชำระได้ตั้งแต่วันที่ : วันที่ 15 ธ.ค. 2566 - 29 ม.ค. 2567 เท่านั้น สามารถตรวจสอบรายการจำนานเงินที่จะต้องชำระส่วนต่าง ผ่านทางระบบทะเบียนและประมวลผล : https://reg.ssru.ac.th/