หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ตารางการรับเสื้อเฟรชชี่ สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 รหัส 66
ตารางการรับเสื้อเฟรชชี่ สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 รหัส 66

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-01-05 11:40:29

นักศึกษากรุณาอ่านเงื่อนไขในการขอรับเสื้อ และขอความร่วมมือ

นักศึกษาให้มาตามวันและเวลา ที่กำหนดให้เท่านั้นครับ

สามารถมารับได้ตั้งแต่ 10.00 - 16.00 น. ตามวันที่กำหนด

หมายเหตุ เฉพาะวิทยาเขตนครปฐมและสมุทรสงคราม

สามารถมารับได้ตั้งแต่ 10.00 - 15.30 น.