หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > แจ้งกำหนดการชำระค่าอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
แจ้งกำหนดการชำระค่าอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-01-05 11:43:26

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนอบรมรอบวันที่ 13,14,20,21,27 มกราคม 2567 สามารถชำระค่าลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 12 มกราคม 2567 ก่อนเวลา 12.00 น.  โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม ในวันที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 17.30 น. ผ่านช่องทาง https://www.facebook.com/ssruli  เฉพาะนักศึกษาที่ชำระค่าอบรมแล้วเท่านั้น