หน้าหลัก > ประกาศ > รับสมัคร > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2 Quota)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2 Quota)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-01-05 11:53:16

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2 Quota) โควตาความสามารถทางวิชาการ และความสามารถพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค. - 31 มี.ค. 2567 สามารถสมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/