หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญชวนศิษย์เก่าสวนสุนันทาร่วมงาน 87 ปี หวนวันวานลูกพระนางคืนสู่วัง ในวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญชวนศิษย์เก่าสวนสุนันทาร่วมงาน 87 ปี หวนวันวานลูกพระนางคืนสู่วัง ในวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-01-05 11:55:47

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญชวนศิษย์เก่าสวนสุนันทาร่วมงาน 87 ปี หวนวันวานลูกพระนางคืนสู่วัง ในวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น. 
เป็นต้นไป