หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > "อบรมชมนิทรรศการแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์" การทำช่อดอกไม้ จากลูกโป่ง รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 26 มกราคม 2567 ตามลิงก์ https://forms.gle/fwhw1RWw6zGpSJ6i7
"อบรมชมนิทรรศการแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์" การทำช่อดอกไม้ จากลูกโป่ง รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 26 มกราคม 2567 ตามลิงก์ https://forms.gle/fwhw1RWw6zGpSJ6i7

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-01-05 12:08:46

"อบรมชมนิทรรศการแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์"  การทำช่อดอกไม้ จากลูกโป่ง รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 26 มกราคม 2567 ตามลิงก์ https://forms.gle/fwhw1RWw6zGpSJ6i7