หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > นักศึกษารหัส 66 ที่ยังไม่ได้มารับเสื้อทุกท่าน ขอให้นักศึกษามาติดต่อรับได้ที่ชั้น 2 อาคารกองพัฒนานักศึกษา
นักศึกษารหัส 66 ที่ยังไม่ได้มารับเสื้อทุกท่าน ขอให้นักศึกษามาติดต่อรับได้ที่ชั้น 2 อาคารกองพัฒนานักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-01-24 15:01:43

นักศึกษารหัส 66 ที่ยังไม่ได้มารับเสื้อทุกท่าน ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคมนี้จะเป็นการเก็บตกรอบสุดท้าย ขอให้นักศึกษามาติดต่อรับได้ที่ชั้น 2 อาคารกองพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.00 น.