หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศรายชื่อ > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567(รอบที่ 1 Portfolio)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567(รอบที่ 1 Portfolio)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-02-12 10:47:48

>> มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567(รอบที่ 1 Portfolio) สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th/login

>> กรณีที่ผ่านการคัดเลือกผู้สมัครต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาภายในวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2567 (เท่านั้น) ที่ระบบ TCAS ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/

>> ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS คลิกที่นี่ https://cts.ssru.ac.th/File/IS/Announce/Files/13nnauul.pdf