หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-02-12 11:07:54

สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ภาคเรียนที่ 2/2566 พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการกู้ยืม ** รอบสุดท้าย **

ขอให้นักศึกษาดำเนินการส่งเอกสารให้เรียบร้อย  “ ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.00 - 15.30 น. เท่านั้น ” ( ส่งได้เฉพาะ จันทร์ - ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการไม่รับส่งเอกสาร )

>> ส่งเอกสารได้ที่ : อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 3