หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > กองพัฒนานักศึกษาขอเชิญนักศึกษาร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ออนไลน์ "วันมาฆบูชา" ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓
กองพัฒนานักศึกษาขอเชิญนักศึกษาร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ออนไลน์ "วันมาฆบูชา" ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-02-27 15:40:50

ร่วมชมคลิปให้ความรู้และตอบคำถามเพื่อรับหน่วยกิจกรรม 3 หน่วยกิจกรรม ในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์นี้ที่เพจกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เริ่มตั้งแต่ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปและหมดระยะเวลาให้ทำแบบสอบถามวันที่ 25 เวลา 23.59 น.