หน้าหลัก > ประกาศ > รับสมัคร > เปิดลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เปิดลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-02-27 15:43:05

นักศึกษาสามารถเลือกรูปแบบการอบรม ได้ดังนี้

1. อบรมในรูปแบบ Online ผ่าน Google Meet (ลิงก์การเข้าห้องอบรมจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)

2. อบรมในรูปแบบ Onsite ณ ห้อง 3148 อาคาร 31 ชั้น 4 สถาบันภาษา มหวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

>> สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 13  มีนาคม 2567

ได้ที่ลิงก์ https://ssruli.ssru.ac.th/langilpc2-stutraining