หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > สามารถตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี พ.ศ. 2567 ได้ที่เว็บไซต์ https://ssru.ac.th/news-detail.php?id=1150
สามารถตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี พ.ศ. 2567 ได้ที่เว็บไซต์ https://ssru.ac.th/news-detail.php?id=1150

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-02-27 15:45:06

สามารถตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี พ.ศ. 2567 ได้ที่เว็บไซต์ https://ssru.ac.th/news-detail.php?id=1150