หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ประกาศแจ้งไปยังนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม SSRU RUN 4 ขอให้เข้าไปกรอกข้อมูลและแนบหลักฐานเพื่อบันทึกหน่วยกิจกรรม
ประกาศแจ้งไปยังนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม SSRU RUN 4 ขอให้เข้าไปกรอกข้อมูลและแนบหลักฐานเพื่อบันทึกหน่วยกิจกรรม

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-02-27 15:50:01

ประกาศแจ้งไปยังนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม SSRU RUN 4 ขอให้เข้าไปกรอกข้อมูลและแนบหลักฐานเพื่อบันทึกหน่วยกิจกรรม ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป - 31 มีนาคมนี้ หากไม่มีการบันทึกข้อมูลเข้ามา จะถึงว่าสละสิทธิ์ทุกกรณี ที่เว็บไซต์ : https://forms.gle/UNcPp2jP18UCNpn27