หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 8/2566
ลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 8/2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-03-04 11:03:08

ลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 8/2566 สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป ที่ https://reg.ssru.ac.th