หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านคุณธรรมจริยธรรม “อบรมคุณธรรม”
ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านคุณธรรมจริยธรรม “อบรมคุณธรรม”

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-03-04 11:13:18

ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านคุณธรรมจริยธรรม “อบรมคุณธรรม” วันที่ 20 – 22 มีนาคม 2567 ณ วัดราชาธิวาสวิหาร สามารถ สแกน QR CODE เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม