หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะ “ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ”
ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะ “ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ”

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-03-14 15:02:44

ในวันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 4711 อาคาร 47 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถสแสน QR CODE เพื่อลงทะเบียนเข้าอบรม *** รับสมัครผู้เข้าอบรมจำนวน 40 คน***