หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ “เขียนเรซูเม่ให้ปัง! .. จบใหม่ ยังไงก็ได้งาน”
ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ “เขียนเรซูเม่ให้ปัง! .. จบใหม่ ยังไงก็ได้งาน”

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-03-14 15:07:30

ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ “เขียนเรซูเม่ให้ปัง! .. จบใหม่ ยังไงก็ได้งาน” ในวันที่ 1 เม.ย. 67 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้อง 4701 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถสแกน QR CODE เพื่อดูรายละเอียดและกำหนดการ