หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมเรื่อง “ การเขียน SAR ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN–QA (Ver.4.0) สำหรับหลักสูตรแบบ OBE หลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 2565”
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมเรื่อง “ การเขียน SAR ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN–QA (Ver.4.0) สำหรับหลักสูตรแบบ OBE หลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 2565”

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-03-14 15:13:10

วันที่ วันที่ 29-30 เมษายน 2567 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมภาณุรังษี ชั้น 1 โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร สามารถ SCAN QR CODE เพื่อติดต่อสอบถามหรือสมัครอบรม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : โทรศัพท์: 0-2160-1438 ต่อ 14-26 หรือ โทรสาร: 0-2160-1440 หรือ ID Line: fit.ssru หรือ E-mail: fit@ssru.ac.th