หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ขอเชิญนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมฟังเสวนาสร้างเเรงบันดาลใจ "SMART HEART" คิดดี ทำดี มีจิตสาธารณะ
ขอเชิญนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมฟังเสวนาสร้างเเรงบันดาลใจ "SMART HEART" คิดดี ทำดี มีจิตสาธารณะ

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-03-26 11:58:52

ขอเชิญนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมฟังเสวนาสร้างเเรงบันดาลใจ "SMART HEART" คิดดี ทำดี มีจิตสาธารณะ ในวันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ชั้น 4 อาคารศูนย์สุขภาพเเละกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถสแกน QR CODE เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

*** นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่เข้าร่วมกิจกรรม on site จะได้รับเกียรติบัตร (ดิจิทัล) ส่งผ่านอีเมล