หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > โค้งสุดท้าย!! คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับนักศึกษาใหม่ภาคปกติระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 Quota
โค้งสุดท้าย!! คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับนักศึกษาใหม่ภาคปกติระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 Quota

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-03-26 11:56:38

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567  รอบที่ 2 Quota

*** สมัครได้ตั้งแต่วันนี้  – 31 มี.ค 2567

*** สามารถสมัครได้ที่  https://admission.ssru.ac.th/

หลักสูตรที่ตอบโจทย์โลกปัจจุบันและทันโลกในอนาคต เปิดต้อนรับน้อง ๆ ทุกคนแล้ว


ทางคณะ ฯ เปิดสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต, หลักสูตรครุศาสตร์ อุตสาหกรรมบัณฑิต โดยแยกหลักสูตรออกเป็น 4 ด้าน ประกอบไปด้วย สาขาวิชา 10 สาขา

????หลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์

- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)

- สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ (Robotics Engineering)

- สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม (Engineering Management)

????หลักสูตรด้านเทคโนโลยีและการจัดการ

- สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety Technology and Occupational Health)

- สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (Electrical Technology)

- สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร (Real Estate and Facility Management)

????หลักสูตรด้านการออกแบบ

- สาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชันสามมิติ (Exhibition Design and Three Dimensional Animation)

- สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (Industrial Design and Packaging)

- สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย (Graphic and Multimedia Design)

????หลักสูตรด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม

- สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ (Industrial Arts and Science)