หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > การลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) ประจำภาคเรียนฤดูร้อนปีการศึกษา 2566 ที่เว็บไซต์ https://reg.ssru.ac.th
การลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) ประจำภาคเรียนฤดูร้อนปีการศึกษา 2566 ที่เว็บไซต์ https://reg.ssru.ac.th

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-04-05 10:15:05

การลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) ประจำภาคเรียนฤดูร้อนปีการศึกษา 2566 ที่เว็บไซต์ https://reg.ssru.ac.th