หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-04-05 10:18:54

วันที่ 29 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. สามารถสแกน QR CODE ลงคะแนน หรือลงคะแนนได้ที่ https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdwuT.../viewform...

***ใช้อีเมลมหาวิทยาลัยในการลงคะแนนเท่านั้น

***เฉพาะนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม