หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ขอเชิญชวนนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “ ส่งเสริมทักษะทางการเงินสำหรับ NewGen เพื่อปลดหนี้ กยศ. ส่งต่อโอกาส ”
ขอเชิญชวนนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “ ส่งเสริมทักษะทางการเงินสำหรับ NewGen เพื่อปลดหนี้ กยศ. ส่งต่อโอกาส ”

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-04-05 10:26:49

ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 08.30 - 12.20 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ครั้งที่ 1 จนถึงวันที่ 12 ม.ค. 2567 ผ่านทาง https://dg.th/3q59xuvbl6 (ลงทะเบียนเต็มแล้ว)

❎ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 (ลงทะเบียนเต็มแล้ว)

❎ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 (ลงทะเบียนเต็มแล้ว)

✅ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 (ยังไม่เปิดให้ลงทะเบียน)

???? กองทุนฯจะนำส่ง Link เข้าร่วมสัมมนาทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ ก่อนวันสัมมนา 1 วัน????

????สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองทุน https://www.studentloan.or.th/th/news/1704442895.

????ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ได้ผ่านช่องทาง  : https://dg.th/j9g2lyrfzw หรือ SCANE QR CODE เพื่อลงทะเบียน ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้