หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > เชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมสรงน้ำพระ เนื่องในวันเทศกาลวันสงกรานต์ วันที่ 4 เมษายน 2567 และบำเพ็ญกุศลแด่พระองค์เจ้าพิสมัยพิมลสัตย์ วันที่ 10 เมษายน 2567
เชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมสรงน้ำพระ เนื่องในวันเทศกาลวันสงกรานต์ วันที่ 4 เมษายน 2567 และบำเพ็ญกุศลแด่พระองค์เจ้าพิสมัยพิมลสัตย์ วันที่ 10 เมษายน 2567

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-04-05 10:29:34

เชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมสรงน้ำพระ เนื่องในวันเทศกาลวันสงกรานต์ วันที่ 4 เมษายน 2567 และบำเพ็ญกุศลแด่พระองค์เจ้าพิสมัยพิมลสัตย์ วันที่ 10 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคาร 43 สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/Z4RXZer6ipBaYdASA