หน้าหลัก > ประกาศ > รับสมัคร > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติประจำปีการศึกษา 2567 (รอบรับตรง)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติประจำปีการศึกษา 2567 (รอบรับตรง)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-05-14 14:24:13

เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค. - 5 มิ.ย. 2567  ที่ https://admission.ssru.ac.th/isqy01