หน้าหลัก > ประกาศ > รับสมัคร > สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2567 ระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ
สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2567 ระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-05-15 11:49:22

สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2567 ระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ วันจันทร์- ศุกร์  สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 พ.ค. 67 สมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/