หน้าหลัก > ประกาศ > รับสมัคร > เปิดลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เปิดลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-05-31 14:22:13

หัวข้อ “ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานในองค์กรนานาชาติในยุค AI” รุ่นที่ 2 ในวันที่ 1 - 3 และ 8 - 9 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. จำนวน 5 วัน (30 ชั่วโมง) อบรมในรูปแบบ Online ผ่าน Google Meet (ลิงก์การเข้าห้องอบรมจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง) สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 29 พฤษภาคม  2567 ได้ที่ลิงก์ https://ssruli.ssru.ac.th/langilpc2-stutraining