หน้าหลัก > ประกาศ > รับสมัคร > รับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2567
รับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2567

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-05-31 14:49:04


ขั้นตอนการส่งเอกสารแบบรายงานนศท.เข้าฝึกวิชาทหาร (รด.2)
-กรอกข้อมูลประวัติให้ครบถ้วน ถูกต้อง
-ส่งเอกสารเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และยืนยันความถูกต้อง
-นำเอกสารให้ผู้ปกครองลงนาม (รับรอง/ยินยอม)
-ส่งเอกสารแบบรายงานตัว นศท.เข้าฝึกวิชาทหาร (รด.2)
-รูปถ่าย ชุดนักศึกษาวิชาทหาร ขนาด 3X4 ซม.
-หนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร (กรณีโอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหาร)

ส่งเอกสาร ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 23 สิงหาคม 2567
กำหนดการรายงานตัว วันอังคารที่ 10 กันยายน 2567
ณ โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร (วิภาวดี)
สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ ฝ่ายวินัยนักศึกษา 02-160-1350 (พี่ช้าง)