หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา
ข่าว กิจกรรม นักศึกษา

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ เข้าร่วมอบรม Basic Robot (iQ-Platform)
28 สิงหาคม 2566 นางสาวภาศิญา สงวนศักดิ์ นายพิทวัฒน์ สุวรรณบุตร และนายสหเกียรติ มงคลพงศพัฒน์ นักศึกษา ...
2023-09-01 10:47:41
ข่าวย้อนหลัง